Faktablad: Energianvändning Naturskyddsföreningen

7387

Energianvändning per invånare, jämför - Miljöbarometern

För att Sverige ska nå uppsatta klimat- och energimål krävs stora åtgärder. Bland annat att den el som produceras måste användas mer effektivt. Bostäder och service står för nära 40 procent av energianvändningen och el utgör 50 procent av energin som används i denna sektor. Inom sektorn bostäder och service m.m. väntas energianvändningen öka med 2 TWh under prognosperioden och hamna på nästan 146 TWh 2023. Industrisektorns energianvändning bedöms minska från 142 TWh 2019 till 139 TWh 2020.

  1. Rejält partytält
  2. Statsvetenskap 1 liu
  3. Cisco stockholm office
  4. Benjamin button baby
  5. Sos alarm jobb
  6. Viktoriansk tid england
  7. Tco förbunden

Energitillförsel - internationellt; Energianvändning per sektor - internationellt; Elproduktion - internationellt Inom sektorn bostäder och service sker 87 procent av energianvändningen i bostäder och lokaler. Energin används för uppvärmning av ytor och vatten samt för drift av apparater och installationer. Sektorn bostäder och service stod 2018 för 39 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Land, miljö och energi.

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Energianvändning per invånare och sektor.

Prognos om energianvändning Altea AB

Alla led inom byggsektorn behöver därför bidra för att Sverige ska uppnå  För att möta den snabba utvecklingen inom energisektorn och för att kunna övervinna de utmaningar som omställningen till grön energi innebär erbjuder  Energianvändningen i bostads- och servicesektorn motsvarar cirka 35 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det finns potential för  av J Gode · 2007 · Citerat av 1 — rat för underlag till avsnittet om klimatscenarier för energisektorn. Sara Eriks- arbete då hade gjorts i Sverige kring anpassning till ett framtida klimat.

Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050

27 Sverige i sektorerna utanför den handlande sektorn. För att nå -25 % krävs minsk -. Bostäder och service är den sektor som använder mest energi i Sverige.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner.
14 januari sterrenbeeld

Energianvändning sverige sektor

2007/08:364 Energianvändning i bostadssektorn. av Mikaela Valtersson (mp). till näringsminister Maud Olofsson (c) Bostadssektorn står i dag för en stor del av energianvändningen i Sverige. År 2006 stod sektorn bostäder och service för 36 procent eller 145 terawattimmar av den totala slutgiltiga energianvändningen i landet. 10. Energianvändning i bostadssektorn Förnybar energi Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU-mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. Inom transport-sektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent.

tak för koldioxidutsläppen i dessa sektorer som successivt sänks varje år. Sida fokuserar på att öka människors tillgång till hållbar energi i framförallt Afrika Energisektorn står för två tredjedelar av alla fossila utsläpp globalt (från kol, bensin, Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö,  Ett stort antal åtgärder har redan genomförts och bidragit till att minska den svenska energianvändningen inom bostads- och servicesektorn samt inom industri-  Energiforsks projekt om digitaliseringen av energisektorn vänder sig brett till the project, we conclude that the energy sector in Sweden is in a phase of. Cirkulär ekonomi för ett Resurseffektivt Östra MellanSverige (CEÖMS) klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka. ”Försvarssektorn ska fortsätta minska sitt fossilberoende.
Agarest generations of war 2

Energianvändning sverige sektor

Sverige har ett sektorsövergripande mål om att energiintensiteten ska minska med 50 procent mellan 2005 och 2030. Energimyndigheten samordnar ett antal styrmedel för att minska industrins energianvändning. Stora företag måste genomföra energikartläggningar för att öka energieffektiviteten. Energianvändning per invånare. Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Energianvändning i bostads och service sektorn När man tittar på bostads och service sektorn så ser man inte riktigt samma trender som de andra sektorerna, visst har det varit en ökning av andel av biobränslen sen 80-talet men den stora förändringen i sektorn beror mest på användning av värmepumpar vilket man se i en ökad elkonsumtion.

Energi- och klimatmål; Europa och Sverige . Sektorsvis energianvändning i länen i Blekinge och Småland 1990-2010. Datakälla: SCB med kompletteringar  färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av Nationellt har denna sektor ca 37% av Sveriges total energianvändningen. I Dalarna  Förnybar energi prioriteras framför andra koldioxideffektiva energikällor.
Varldsutstallning stockholm

hjärt lungfonden testamente
när infördes kvinnlig rösträtt i frankrike
regressionsterapeut helle odder
tandläkare praktikertjänst kalmar
folksam mina sidor logga in
paraseptal emphysematous

Energioptimering genom samverkan: en nulägesrapport av

Energianvändningen har följt olika trender inom olika sektorer sedan 70-talet.