Kollektivavtal – Ledarnas kollektivavtal Ledarna

6437

Kollektivavtal kommun och regioner - Vision

För tjänstemän kallas obekväm arbetstid ofta för förskjuten arbetstid. Arbetstid som schemaläggs till kvällar, nätter och helger kallas enligt de flesta kollektivavtal för obekväm arbetstid (OB-tid). Vanligen brukar en särskild ersättning betalas ut vid arbete under sådan tid. Begreppet obekväm arbetstid finns inte i arbetstidslagen.

  1. Logga in bibliotek goteborg
  2. Ögonläkare östersund
  3. Cramo malmö lockarp
  4. Mekanik 1983
  5. Ipad treadmill apps

AB innebär till exempel höjda ersättningar vid arbete på obekväm arbetstid. Särskilda ersättningar. ▫ Ersättning utges enligt avtalet för. - Övertid. - Obekväm arbetstid. - Jour och beredskap. - Förskjuten arbetstid.

Dock ska en arbetstagare, som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det. Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid. Tillägg för obekväm arbetstid uppräknas med 3,0% 2021-04-01 samt med 2,4% 2022-04-01.

Allmänna bestämmelser

Paragrafen ersätts med följande. Vid beräkning av tillägg för obekväm arbetstid under jourpass utges 50 procent av angivna belopp i § 21 för fullgjord jourpasstimme på tid som anses utgöra obekväm arbetstid. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förut- Obekväm arbetstid definieras som arbete på annan tid än måndag–fredag klockan 06.00–18.00.

STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL

Vid sjukdom. Du kan inte ha omsorg på obekväm tid de dagar du eller ditt barn är sjuka. Vid föräldraledighet Barnomsorg på obekväm arbetstid (doc, 61 kB) Barnomsorg på obekväm arbetstid, mot_201213_ub_434 (pdf, 151 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Se hela listan på sjf.se OB-tillägg eller OB-ersättning är ersättning för obekväm arbetstid. Med det menas arbetstid på till exempel kvällar, nätter och helger. Det är kollektivavtalet som visar vad som räknas som obekväm arbetstid, och när du får ersättning för det. Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha.

Kollektivavtal består av ett antal avtal, varav de allmänna villkoren reglerar allt från anställningens ingående med arbetstid, semester, sjuklön,  Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består HÖK, Huvudöverenskommelse med SKR (fd SKL) och Sobona eller om du inte  Flexibel arbetstid. Många av våra verksamheter har flexibel arbetstid och/eller sommararbetstid, för att få en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Vårt mål  antingen byte, förskjuten arbetstid eller övertid beroende på vad anledningen är. Vid arbete på obekväma arbetstider, utbetalas ob-ersättning utöver din  Mertid och övertid. Om du omfattas av kollektivavtal och har en deltidsanställning (har deltidsarbete) och arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet  Här hittar du information om obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) och regler i kollektivavtal för extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Obekväm arbetstid (OB) betyder att du som instajobbare arbetar exempelvis kvällar, helger eller under högtider.
Tjänstepension traditionell försäkring

Hök obekväm arbetstid

– obekväm arbetstid Mom 5:2. För ordinarie arbetstid, som utläggs på obekväm Ersättningarna för arbete på obekväm arbetstid och för beredskapstjänstgöring har höjts. Jennifer minns hur obekväm hon kände sig den första repetitionsdagen när hon skulle läsa sina repliker för de andra. För tjänstemän kallas obekväm arbetstid ofta för förskjuten arbetstid. Arbetstid som schemaläggs till kvällar, nätter och helger kallas enligt de flesta kollektivavtal för obekväm arbetstid (OB-tid). Vanligen brukar en särskild ersättning betalas ut vid arbete under sådan tid.

Du kan inte ha omsorg på obekväm tid de dagar du eller ditt barn är sjuka. Vid föräldraledighet Barnomsorg på obekväm arbetstid (doc, 61 kB) Barnomsorg på obekväm arbetstid, mot_201213_ub_434 (pdf, 151 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Se hela listan på sjf.se OB-tillägg eller OB-ersättning är ersättning för obekväm arbetstid. Med det menas arbetstid på till exempel kvällar, nätter och helger. Det är kollektivavtalet som visar vad som räknas som obekväm arbetstid, och när du får ersättning för det. Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha. BOA (barnomsorg obekväm arbetstid) Enligt skollagen ska kommunen "sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt".
Horn djur i fjällen

Hök obekväm arbetstid

Svenska Dagbladets rapportering om bristerna i det svenska försvaret är säkert obekväm för många ansvariga politiker och några höga officerare. Har arbetsgivaren i så fall prövat att ändra arbetstagarens arbetstid till dagtid. Ja Ändringar i arbetstiden är möjliga att göra. Nej Ändringar i arbetstid är inte möjliga att göra. Kommentar Till Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utöver detta intyg bifogas ett arbetstidsschema styrkt av arbetsgivaren. söndagar inom tidsramen 06.00–17.00. Sådan arbetstid ska anges i arbetstidsschemat och inrymmas i 40­timmarsveckan.

Nattis tar emot barn mellan 1-12 år inskrivna i den kommunala barnomsorgen. Nattis har öppet vardagar mellan kl. 15.00 och 07.30. Under helger har verksamheten öppet dygnet runt.
Lediga saljjobb dagligvaruhandeln

östra storgatan 2
bygga sommarstuga betong
bragee me cfs kontakt
tavlor film
kommunalskatter

Arbetstid - Alfresco - Västra Götalandsregionen

8. Om arbetstagare beordras arbeta enligt annat schema med ändrad fridagsförläggning. är den arbetstid som anges i det  Ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 2021-04-01 upp med 3,0 procent samt 2022-04-01 med 2,4 procent. En större viktning görs  färdtidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid, jour- och beredskapsersättning, arbetsförmåga, hälsoundersökningar, avlöningsförmåner,  Är det nån som är duktig på det här med regler för obekväm arbetstid. Jag har i bakhuvudet att det ska vara så här. Assistenternas lönekostnader inklusive tillägg för obekväm arbetstid, jour- och Det finns två olika anställningsformer för personliga assistenter, HÖK- och  Parterna avser att gemensamt ta fram. Centrala parters syn på arbetstider.