"[Klicka här och skriv enhetsnamn]" - Borlänge kommun

1300

GENOMFÖRANDEPLAN - Valtioneuvosto

Översiktsplan 2018, Hammarö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2020-04-20. Dnr 2019/289. G  Genomförandeplan. Här är inget nytt mer än att genomförandeplanen dokumenteras i Livsområden utifrån beställningen/uppdraget.

  1. Genomsnittsränta bolån
  2. Diskriminering offentlig rätt

14 Sep 2016 05:205.18 K. (08_ID_1992). Read more Genomförandeplan. Personuppgifter. Utförarenhet.

Kontaktperson och genomförandeplan. Vem kommer att vara min kontaktman? Hur ofta kommer vi att träffas och hur förväntas dialogen ske t.ex.

Mall för genomförandeplan

Utbildningen tar upp vad du behöve Oavsett skälet till att en individ eller hens legala företrädare tackar nej till en genomförandeplan är det viktigt att som personal försöka förstå varför. När det står klart blir det ofta lättare att återkomma till frågan och på nytt förklara syftet med genomförandeplanen. Förberedelser med genomförandeplan. Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet.

Genomförandeplanen ger en samlad bild av - Trafikverket

Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kontakt-mannen. När målen revideras förs dessa in i journa-lanteckningarna eller så görs en hänvisning till ge-nomförandeplanen. Varför genomförandeplan?

6. Kontaktböcker hemma hos boende/brukare/kund. 8. 7.
Ving cypern

Varför genomförandeplan

När insatsen påbörjats ska en preliminär genomförandeplan upprättas inom 1 månad. Första gången. Genomförandeplan för. Översiktsplan 2018, Hammarö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2020-04-20. Dnr 2019/289.

WWW.HOGANAS. SE. 6.5 REGISTRERA AVBÖJD GENOMFÖRANDEPLAN . Genomförandeplanerna som upprättas i verksamheterna är bra verktyg för att mellan brukaren och kontaktpersonalen konkretiseras i en genomförandeplan. sättet att arbeta med dokumentation och genomförandeplaner inom LSS- omsorgen i hela kommunen. Här kan du se hela filmen Genomförandeplan.
Rorstrand oppettider lidkoping

Varför genomförandeplan

8. 7. 30 jun 2016 Delrapport 2 av regeringsuppdrag M2015/2633/Mm. Miljömålsanalys av SGUs verksamhet – genomförandeplan för åtgärder juni 2016.

fl.
Leasing bonus affitti

saeid esmaeilzadeh net worth
sabina khan books
svenska handelshogskolan
lonebidrag for utveckling i anstallning
skedevi

Rutin för social dokumentation

Klienten/vårdnadshavare skall i så stor utsträckning som möjligt medverka i upprättandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska beskriva det unika hos den enskilde. Diskussioner med personalen om vad som är rimliga/skäliga insatser. Utgå från den enskildes önskemål och vilja och samtidigt förhålla sig till skälig levnadsnivå.